Návod na údržbu obuvi, reklamační řád, záruční list

Vážený spotřebiteli, děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši obuv, na kterou se poskytuje záruka na výrobní vady v délce 12 měsíců od data jejího prodeje. Se zakoupenou obuví se Vám dostává do rukou i záruční list, jehož součástí je i návod na údržbu a ošetřování obuvi. Záruční list najdete v přílohách e-mailů a také na webových stránkách e-shopu www.roomstock.cz. Pečlivě jej nastudujte a uschovejte!

 

Výběr obuvi:

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vaším potřebám. Obuv si po zakoupení důkladně vyzkoušejte, dodržujte minimální nadměrek v délce stélky cca 1 centimetr oproti délce chodidla. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu její účelovosti. Pokud Vám velikost sedět po vyzkoušení nebude, můžete ji do 14 dnů od přijetí vrátit na námi vybrané výdejní místo Zásilkovny, více na https://www.roomstock.cz/vraceni-zbozi-a-reklamace/

 

Ošetřování a údržba obuvi: 

Životnost obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování. Obuv často střídejte, především ve vlhkém prostředí. Obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřní části obuvi vlivem pocení nohou. Obuv nikdy nevysoušejte v blízkosti tepelného zdroje. Nečistoty omývejte slabým mýdlovým roztokem, otřete do sucha a používejte prostředek určení k ošetření a impregnaci vrchového materiálu. Vyvarujte se rozmáčení obuvi. Do obuvi může zatékat! Obuv nikdy neperte! Usňová a textilní obuv není nepropustná vodě, která proniká jak usní nebo textilem, tak šitím nebo spoji vrchových dílců. Obuv při mírném pocení nebo provlhnutí může částečně pouštět barvu. (použití ekologických barev)

 

Zásady správného obouvání:

Při nazouvání a vyzouvání šněrovací obuvi je potřeba obuv vždy rozšněrovat. Po obutí musí být obuv pevně zašněrována až k poslední dírce. Při obouvání obuvi vždy použijte obouvací lžíci, abyste zabránili polámání patní části. Obuv nikdy nevyzouvejte přišlápnutím paty. Obuv nenoste naboso.

 

Podmínky reklamace:

Pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením záručního listu spolu s dokladem o zakoupení obuvi. K reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává, o tuto dobu se záruční lhůta prodlužuje. Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace. Je-li výsledkem reklamace výměna obuvi, začne běžet nová záruční doba od okamžiku převzetí obuvi. Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká.

 

Záruka se vztahuje na:

Výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a to pro dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a uvedeném v záručním listě. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno případně znemožněno jeho další používání, aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základní pravidel údržby.

 

Záruka se nevztahuje na:

Vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebené zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základních pravidel údržby, nesprávné volbě velikosti nebo na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění bez zbytečného odkladu. Opotřebení vlivem nesprávného výběru a užívaní. Poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek.

 

POZOR!

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi, jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná, jako je záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a přejeme Vám příjemné chvíle v naší obuvi.

Tvůj ROOMSTOCK

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz